Drodzy Sołtysi, 

               z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składamy Wam najserdeczniej życzenia zdrowia i pomyślności.

Życzymy dobrych pomysłów integrujących mieszkańców Waszych sołectw, sukcesów oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu.

                 Dziękujemy za owocną współpracę, zaangażowanie i liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.


                                                                          Z wyrazami szacunku,

                     Mirosław Lech                                                                                                   Aneta Rajca

        Wójt Gminy Stare Bogaczowice                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

              wraz z Pracownikami                                                                              Stare Bogaczowice wraz z Radnymi