Awaria została usunięta. System obsługujący sprawy dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych już działa.