O tym, czy władzom gminy Stare Bogaczowice udało się zrealizować wszystkie zadania zaplanowane na rok 2017, z jej z wójtem, Mirosławem Lechem, rozmawiała Barbara Szeligowska.

Wywiad z Wójtem Gminy Stare Bogaczowice