Resort finansów przekazał dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r.

Jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin to 54 mld 617 mln zł, co daje 882 zł na mieszkańca, jednak 96 samorządów w ogóle nie ma długu, a pozostałe z niemal 2,4 tys. gmin są mniej lub bardziej zadłużone.

Z gmin naszego powiatu najwyższe zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca mają Jedlina-Zdrój i Głuszyca, a najniższe i Boguszów-Gorce 8,2 mln zł - 524 zł na osobę i Stare Bogaczowice 350 tys. zł - 82 zł na osobę.

MF oszacowało również dochody podatkowe samorządów gminnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Najniższe dochody podatkowe na mieszkańca uzyskała gmina Radgoszcz - 424,77 zł, a najwyższe gmina Kleszczów z wskaźnikiem - 34 825,79 zł! a w powiecie wałbrzyskim Szczawno-Zdrój zajęło 184. miejsce - z dochodem podatkowym na jednego mieszkańca w wysokości - 2032,43 zł

Jak wypadły Pozostałe gminy powiatu wałbrzyskiego?

- Czarny Bór - 577. miejsce - 1487,71 zł

- Wałbrzych - 685. miejsce - 1423,65 zł

- Mieroszów - 793. miejsce - 1358,34 zł

- 1111. zajął Walim - 1204,85 zł

- 1215. osiągnęła Jedlina Zdrój - 1152,69 zł 

- 1478. miejsce Stare Bogaczowice - z kwotą 1054,29 zł 

- 1960. Boguszów-Gorce, którego wpływy podatkowe na mieszkańca to - 875,55 zł

- zgodnie z rankingiem najgorzej w zestawieniu wypadła zajmując 2157. miejsce Głuszyca -z dochodem 797,89 zł.