Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty.

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Dzisiejsze Święto to czas przyjmowania przez Was życzeń i jakże uzasadnionych podziękowań. Pragniemy wyrazić dzisiaj swoje uznanie dla Waszej pracy oraz słowa wdzięczności za trud dydaktyczny i wychowawczy. W tym szczególnym dniu życzymy Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pracy, jakże ważnej dla całego społeczeństwa i jego przyszłości. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że Wasza praca z młodym pokoleniem jest źródłem satysfakcji i spełnienia. Prosimy Was o cierpliwość, empatię i zrozumienie dla uczniów, dla których możecie być wzorem do naśladowania. Zachęcamy także do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia własnych umiejętności.

W Dniu Edukacji Narodowej pamiętamy także o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły. Mamy nadzieję, że ciesząc się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem wspominacie swoich uczniów i wychowanków oraz czas z nimi spędzony.

  Sekretarz Gminy                                                        Wójt Gminy

Barbara Kurasińska                                                   Mirosław Lech