Przypominamy, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a jego obowiązkową formą jest samospis internetowy. Dokonać go można na stronie spis.gov.pl. Dla osób, które nie mają odpowiedniego sprzętu komputerowego, czy dostępu do sieci utworzono punkty do samospisu internetowego w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132 w Starych Bogaczowicach.

Badanie obejmuje wszystkie osoby mieszkające w Polsce – zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, w tym także osoby mieszkające w Polsce na stałe, które w czasie spisu przebywają za granicą. Spisem objęte są także mniejszości narodowe i etniczne.


Link do aplikacji spisowej NSP 2021


Rachmistrzowie terenowi mogą dzwonić z telefomów :