Gmina Stare Bogaczowice uruchomiła telefon kontaktowy dedykowany osobom starszym i niepełnosprawnym, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Numer telefonu 791 614 783 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Chętne osoby chcące skorzystać z pomocy w dotarciu do punktu szczepień proszone są o kontakt najpóźniej 4 dni przed planowanym szczepieniem.


Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.

Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.

2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień.

3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl (dla osób posiadających profil zaufany)