Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 377/8, położonej w miejscowości Chwaliszów

Ogłoszenie przetargowe

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu