Miło nam poinformować, że 31maja zostały zamontowane trzy altany rekreacyjne w miejscowościach Cieszów, Gostków i Struga.

Zadanie to zostało sfinansowane w formie umowy przyznania pomocy związane z realizacją operacji w ramach podziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem z zakresie "Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastuktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

Zapraszamy do korzystania z nowo wybudowanych miejsc spotkań, prosząc jednocześnie o dbanie i szanowanie ich.