Informuję, że z dniem 19 lipca br. Zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 r.