W związku z wejściem w życie z dniem 23.07.2021 r. (piątek) przepisów o udzielaniu pomocy dla kół gospodyń wiejskich na organizację w terminie do 30 września 2021 r. wydarzeń promujących szczepienia przeciwko COVID-19 uprzejmie informujemy, że z tym dniem rozpocznie się nabór wniosków o pomoc. Uprzejmie prosimy w związku z tym o wydrukowanie plakatu i zwieszenie ich w Państwa urzędach oraz jednostkach wraz z informacjami na temat organizowanej akcji szczepień z udziałem KGW (materiały można pobrać wprost ze stron podanych niżej).

Na portalu GOV.PL (https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw) oraz stronie internetowej Agencji (https://bit.ly/2V4Jc1d) zostaną w związku z tym udostępnione:

- informacja o zasadach ubiegania się o pomoc,

- wzór wniosku o pomoc,

- wzór sprawozdania ze zorganizowanego wydarzenia,

- projekty umów pomiędzy KGW a jednostkami wykonywującymi szczepienia, dotyczących wykonywania szczepień podczas wydarzeń organizowanych w ramach programu,

- materiały do oznaczenia punktu szczepień na festynie.

Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą uzyskać środki finansowe na promocję szczepień oraz atrakcyjne nagrody. Program #SzczepimySię z KGW składa się z 4 elementów:

Festyn #SzczepimySię z KGW: 8 tys. zł dla KGW na pokrycie kosztów zorganizowania wydarzenia promującego szczepienia wśród lokalnej społeczności.

Premia za Szczepienia KGW: 15 lub 30 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla KGW za każdą zaszczepioną pierwszą dawką osobę podczas Festynu (warunek: minimum 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy).

Konkurs KGW na Medal #SzczepimySię: atrakcyjne nagrody finansowe dla 1000 Festynów w Polsce z największą liczbą zaszczepionych osób - do uzyskania nawet 100 tys. zł.

Konkurs Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW: głosowanie na najładniejsze zdjęcie z Festynu KGW promujące szczepienia; KGW może otrzymać nawet 25 tys. zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Programu i warunkami udzielenia pomocy KGW https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw