Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 11.00na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

 • Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników (między innymi popularne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych).
 • Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.
 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
 • Program Agroenergia;
 • Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program Czyste Powietrze;

KOWR

NFOŚiGW:

KRUS:

 • Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie
 • Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

 • trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
 • CBJ: badania gleby.