Kasa  w budynku Urzędu Gminy obsługuje od miesiąca stycznia wpłaty i wypłaty na rzecz Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.

W ramach obsługi kasowej Klienci maja możliwość:

·Wpłat podatków i opłat na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice bezprowizyjnie,

·Wypłat świadczeń z Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,

Ponadto

Istnieje możliwość dokonywania opłat z atrakcyjną prowizją z tytułu:

·Czynszu, fundusz remontowy

·Energii, gazu,

·Telefonów stacjonarnych i komórkowych,

·ZUS, podatków na rzecz Urzędu Skarbowego,

·Doładowań telefonicznych,

·Rat kredytów,

·Ubezpieczeń,

·RTV

Klient może w kasie dokonywać wypłat z konta za pośrednictwem  terminala POS z kart kredytowych i bankowych .

Monetia24 – to usługa dająca możliwość dokonywania odbioru środków finansowych z przekazów międzynarodowych.

Monetia prowadzi system karty stałego klienta. Klient posiadający taką kartę jest zwolniony z prowizji za każdą 10 wpłatę.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia kasy.