Przedsiębiorstwo wykonujące remont drogi w Strudze, informuje, że w dniach od 07. do 09.06.2017 r. w godz. od 8.00 do 19.00 nastąpi zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku od m. Lubomin do m. Struga.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku remontowanym droga będzie zamknięta podczas prowadzenia robót. Prowadzone w ubiegłym tygodniu prace przy połówkowym zajęciu jezdni, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nie zapewniły bezpiecznego przejazdu uczestnikom ruchu drogowego, wystąpiły również szkody materialne.

Z powodu nadmiernej, niedozwolonej prędkości przez kierowców doszło do zdarzeń drogowych i wystąpiły zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący pojazdami niejednokrotnie omijając sprzęt drogowy, zajmujący jeden pas drogowy, wjeżdżali na chodniki, niszcząc krawężniki i wpusty burzowe.

Spowodowana przez uczestników ruchu drogowego awaria urządzeń drogowych, wymusza na wykonawcy wprowadzenie przedmiotowego objazdu.