W sobotę do jednostki OSP Stare Bogaczowice dotarł lekki samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy. Jego wyposażenie składające się ze sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń, tj. zestaw do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych miejscach. Wyposażony też jest w rozsiewacz do sorbentu ora z w zestaw do oznakowania terenu skażonego oraz w pompę  szybkiego natarcia. Zamontowany jest też maszt oświetleniowy i wyciągarka. Pojazd będzie systematycznie doposażony w inny sprzęt.

Zakup w kwocie 259 tys. zł.  sfinansowany został przez Gminę Stare Bogaczowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Nadleśnictwo Wałbrzych.

W ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska” kwotę 20 000 zł. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. http://www.wfosigw.wroclaw.pl

O jego przydatności mieliśmy okazję przekonać się już następnego dnia gdy był wykorzystywany podczas akcji związanych z usuwaniem skutków wichury, która przeszła nad terenem gminy.