W dniu 03 listopada 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcami robót budowlanych  na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczną budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach”  działającymi jako konsorcjum:

1.   c2 Investment Sp. z o.o.– LIDER konsorcjum 

2.ALSAN Spedycja i Transport – PARTNER konsorcjum

3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MABOR”, PARTNER konsorcjum


Planowany termin zakończenia prac: 31 lipca 2018 r. 

Wartość kontraktu:  2 599 000,00 zł brutto

Zadanie finansowane jest:

- ze środków własnych Gminy Stare Bogaczowice 

- ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.