Dziś w Wałbrzychu, Wójt Gminy podpisał umowę z Gminą Wałbrzych pełniącą funkcję instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w imieniu której działa Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie "Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach".

Zakres prac obejmuje docieplenie ścian i stropu, wymianę stolarki okiennej na wykonaną z PCV, wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową, modernizację kotłowni olejoej na gazową oraz wymianę instalacji c.o wraz z grzejnikami.

Zakończenie remontu nastąpi do 5 października 2018r.