W Jabłowie przy remoncie drogi gminnej wykonano już sieć burzową i prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni drogowej.

W Strudze ułożono już rury w rowie, nad którymi zostanie wykonany chodnik na boisko sportowe.