Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Głównej 57 w Strudze zamknięty jest do odwołania odcinek drogi powiatowej nr 3389 D.