Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025 r.”


Konsultacje odbędą  się w terminie od 29 kwietnia do 15 maja br.
Uwagi/propozycje do projektu Programu należy zgłaszać na "Formularzu do zgłaszania uwag/propozycji ", który może być złożony:
•osobiście,
•drogą pocztową,
•za pośrednictwem poczty elektronicznej,
•za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.Do pobrania:
Uchwała nr 8594/VI/24 Zarządu WD z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały – projekt Programu
Załącznik nr 2 do uchwały – formularz do zgłaszania uwag/propozycji