Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:


1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach działki nr 944 o powierzchni 0,3570 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł.
Wadium: 12 000,00 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Nowych Bogaczowicach w granicach działki nr 141/7 o powierzchni 0,14 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł.
Wadium: 11 000,00 zł.


3. Nieruchomość niezabudowana położona w Nowych Bogaczowicach w granicach działki nr 141/8 o powierzchni 0,24 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 000,00 zł.
Wadium: 11 500,00 zł.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Nowych Bogaczowicach w granicach działki nr 142/1 o powierzchni 0,34 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł.
Wadium: 14 000,00 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2024 r. o godz. 11:00 w sali nr 12 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach najpóźniej do dnia 23.02.2024 r.


Szczegółowe informacje w pliku PDF:

Ogł. przetarg. III przetarg StB, NB.PDF

Załączniki:

zalacznik_nr_1.DOC

zalacznik_nr_1a-1.DOC