Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 

1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Jabłów w granicach działki nr 331/3 o powierzchni 0,1353 ha. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV.

Cena wywoławcza nieruchomości:   50 000,00 zł

Wadium:  5 000,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2024 r. o godzinie 11:00 w sali nr 12 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 03.05.2024 r.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Treść ogłoszenia o przetargu