Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych, udokumentowanych fakturami lub rachunkami jednak nie więcej niż:

- dla domu jednorodzinnego  10 000,00 zł

- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym 7 000,00 zł

- dla kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny wysokość dotacji dla takiej instalacji to iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez tę kotłownię i kwoty 4 000,00 zł

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 05.02.2024 r. do dnia 09.02.2024r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 21 (sekretariat) ul. Główna 132.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji.

Dodatkowe informacje, Regulamin oraz formularze zgłoszeń, można uzyskać na stronie internetowej  www.starebogaczowice.ug.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

Jednocześnie informujemy, że z gminnego programu wymiany źródeł ogrzewania za rok 2023 skorzystało 6 mieszkańców. W ramach wymiany zostały zamontowane 2 pompy ciepła, 2 x ogrzewanie elektryczne oraz 2 piece klasy 5. Zapraszamy do składania wniosków. 


Informacja telefoniczna: 74 845 25 50.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5