Informujemy, że uległ awarii gminny bus, wszystkie kursy zostają wstrzymane do momentu naprawiania pojazdu.