Od 19 czerwca rozpocznie się remont drogi powiatowej w Strudze. Na odcinku od Strugi - poczty do Pałacu prowadzone będą prace , które rozpoczną się od wykonania sieci kanalizacyjnej a zakończą  się położeniem nowej nawierzchni. Do połowy lipca powinna być wykonana  jedna strona jezdni. Planowane zakończenie inwestycji to 30 październik, ale wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie prac.