LGD "Kwiat Lnu" prowadzi nabór wniosków na :

 - podejmowanie działalności gospodarczej

- infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną