Wody opadowe spływające z okolicznych stoków uszkodziły drogę biegnącą obok posesji nr 69 . Dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie klęsk żywiołowych pozwoliła na remont tej drogi.

Wykonuje się odbudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej na długości 86m i szerokości 3,0m.  Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej będzie ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym.

Opracowanie projektowe obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej powierzchnię drogi o długości 93, zakończonej wylotem do potoku Jabłonica.