To wspólny sukces trzech samorządów – Czarnego Boru, Szczawna–Zdroju i Starych Bogaczowic oraz Nadleśnictwa Wałbrzych. Ten wspólny projekt zyskał najwięcej punktów i otrzyma dofinansowanie z ZIT–u Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Projekt zatytułowany "Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca" otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 miliona 377 tys. zł, a jego całkowita wartość wynosi 1 milion 620 tys. zł.

Projekt obejmuje działania związane z wykorzystaniem i udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca na cele turystyczne przez rozbudowę infrastruktury turystycznej służącej zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodzie. W ramach projektu planowana jest budowa wieży widokowej, a także montaż małej architektury turystycznej, w tym wiat turystycznych, stołów z ławkami, tablic informacyjnych, kierunkowskazów, stojaków na rowery i koszy na śmieci.

- Kiedy pierwszy raz spotykaliśmy się i mówiliśmy o realizacji tego zadania, wielu z nas wątpiło, że to się nam uda - mówi Mirosław Lech, wójt Starych Bogaczowic. - Włożyliśmy w to wiele pracy i w październiku 2018 roku efekty tej pracy będzie widać gołym okiem.