W roku ubiegłym starostwo wałbrzyskie wykonało nową nawierzchnię drogi z Gostkowa w kierunku Pustelnika, do granic powiatu.  A teraz Starosta Kamiennogórski wykonał remont części drogi w kierunku na Gostków. Jest nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, przepusty  i rowy. Do połączenia obu odcinków pozostał jeszcze odcinek ok. 1 km, którego wykonanie nastąpi w roku przyszłym, a na razie zostanie utwardzona nawierzchnia. I tak dzięki współpracy starostów           okoliczni mieszkańcy uzyskają dogodne połączenie komunikacyjne.