W tym roku gospodarze będą mogli składać wnioski o płatności bezpośrednie tylko przez internet. Posłuży do tego specjalna aplikacja. W praktyce oznacza to, że niemal każdy rolnik będzie musiał wypełnić wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Internetu. 

Wnioski o dotacje obszarowe PROW trzeba będzie wysłać przez aplikację ARiMR e-Wniosek.

Na dodatek taka sama procedura będzie dotyczyć niektórych programów wsparcia w ramach PROW, w tym dotacji za zalesienie, programów rolnośrodowiskowych czy działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, wsparcia dla rolnictwa ekologicznego i płatności ONW.

W oparciu o dane z poprzednich lat rolnik będzie widział granice działek rolnych, co ma ułatwić prawidłowe wskazanie wielkości i położenia każdej z działek. Zadanie gospodarza będzie polegało na przypisaniu konkretnych rodzajów upraw do każdego z użytkowanych gruntów. 

Aplikacja ARiMR-u już podczas wypełniania wniosku będzie pokazywać wskazówki, jak wypełnić poszczególne pola, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Od razu będą się także pojawiać komunikaty, jeśli system wykryje jakiś błąd lub stwierdzi brak jakiegoś dokumentu lub danych. 

Jak zapewnia Agencja, dzięki temu rolnik będzie mógł uzupełnić lub poprawić wniosek przed jego ostatecznym wysłaniem do ARiMR, a to z kolei powinno pozwolić na uniknięcie kontroli urzędników czy zmniejszenia wysokości dopłat z tytułu nieprawidłowości.

Ułatwieniem dla rolników ma być oświadczenie, które składa się zamiast całego rozbudowanego wniosku. Jest to świadczenie o braku zmian. W roku 2018 w przypadku, gdy dane z wniosku o przyznanie płatności za rok 2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast wniosku o przyznanie płatności za rok 2018 może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. 

„Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku...". Będzie można je  złożyć od 15 lutego do 14 marca 2018 r.