W Strudze dokonano odbioru technicznego chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku od centrum do boiska sportowego. O budowę chodnika na wniosek mieszkańców starali się radni ze Strugi. Chodnik w bardzo dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni zewnętrznej i uczestników imprez odbywających się na boisku.