Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


■ od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

gospodarstwo domowe

odpady zbierane odbierane w sposób selektywny

odpady zbierane i odbieranew sposób nieselektywny

jednoosobowe 

13,00

20,00

dwuosobowe

26,00

40,00

trzyosobowe 

39,00

60,00

  czterosobowe 

52,00

80,00

  powyżej czterech osób 

60,00

100,00


■ od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie Gminy

  pojemność pojemnika

odpady zbierane odbierane w sposób selektywny

odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

  60L 

7,00

14,00

  110 L 

13,00

26,00

  120 L 

14,00

28,00

240 L 

28,00

56,00

1100 L 

130,00

260,00

 

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniach przekazanych przez Urząd Gminy Stare Bogaczowice z góry, bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji bądź decyzji.
  • W tytule wpłaty/przelewu należy wskazać, za który miesiąc wnoszona jest opłata i adres nieruchomości, której dotyczy.
  • Wpłat można dokonywać za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze.
  • Bez dodatkowych opłat wpłaty można dokonać w kasie BGŻ w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz we wszystkich innych placówkach Banku BGŻ.
  • Informacje o wysokości opłat i indywidualnych numerach kont udzielane są w pokoju nr 116 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, telefon: 74 8452133