Nie czekaj na zbiórkę, wywieź odpady do PSZOK-u !!!

Robione porządki często skłaniają nas do wyrzucenia nagromadzonych odpadów. Nie wszystkie jednak odpady możemy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane czy do kontenerów w punktach do selektywnej zbiórki odpadów. Mamy w domach odpady problemowe: zużyte meble, dywany, meble ogrodowe, zużyte żarówki i świetlówki, opony, pozostały po remontach gruz czy pojemniki z resztkami farby itp. Co z takimi odpadami zrobić, kiedy na terenie Gminy nie jest w tym czasie prowadzona akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ? Najkorzystniej i najprościej – wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u.

Mieszkańcy Naszej Gminy mogą korzystać z poniższych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PSZOK  w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 1400

PSZOK  w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

od poniedziałku do piątku od 700 do 1900

sobota od 900 do 1300

Wystarczy okazać dokument tożsamości potwierdzający, że jest się mieszkańcem Naszej Gminy i można bezpłatnie oddać odpady problemowe.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania PSZOK-u wraz z zestawieniem przyjmowanych odpadów można znaleźć na stronie internetowej:

http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/35