RAJCA Aneta

  Przewodnicząca Rady Gminy

 ZARZECZNY Ariel

  z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

  KARCZMARZ Arkadiusz

  z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

  DATA Marzena

  KAMIŃSKA Izabela


  KMIECIK Emila

  KRÓL  Lucyna

  ŚWITEŃKI  Rodryg

  SOBOTA  Justyna

  STAŃKO  Justyna

  MIKULSKI  Daniel

  UCHMANOWICZ Marcin

  PRYCZEK  Tomasz

  PODGÓRSKI  Edward

 STĘPNIK  Alicja