STĘPNIK Alicja

  Przewodnicząca Rady Gminy

  WYRZYKOWSKA Marta

  z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

  KARCZMARZ Arkadiusz

  z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

  DATA Marzena

  KAMIŃSKA Izabela

  KMIECIK Emila

  RAJCA Aneta

  RAJCA Eugeniusz

  RAJCA Marek

  SKARŻYŃSKA Mirosława

  TRĘBACZ Roman

  UCHMANOWICZ Marcin

  WÓJCIK Konrad

  ZARZECZNY Ariel

  ZIELIŃSKI Adam