XXIII Sesja w dniu 29 czerwca 2017, godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowanie policji i straży pożarnej oraz informacja dotycząca działalności Praktyki Lekarza Rodzinnego w Starych Bogaczowicach.

6. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2017

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

c) Uchwała w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice i Chwaliszów

d) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Lubomin

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

9. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie obradHARMONOGRAM  POSIEDZEŃ  RADY GMINY

Komisja Spraw Społecznych                                              27  czerwca 2017r. godz.  10.00

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Bogaczowice za rok 2016.

2.Zapoznanie się z informacją dotycząca działalności Praktyki Lekarza Rodzinnego w Starych Bogaczowicach.

3.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień  29 czerwca 2017 roku.

4.Sprawy różne.

Komisja  Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej           27 czerwca 2017r.  godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy zwołaną na dzień 29 czerwca 2017 roku.

2.Sprawy różne.

Komisja Finansowo-Budżetowa                                         28 czerwca 2017r.  godz. 09.00   

Porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy zwołaną na dzień 29 czerwca 2017r.

2.Sprawy różne.