XXXI Sesja w dniu 16 października 2018, godz. 16:00 w Karczmie "Jedynak" nad zalewem w Starych Bogaczowicach

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok

b) Uchwała w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2019

c) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Bogaczowice

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

8. Wolne wnioski i informacje

9. Zamknięcie obrad