Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

i zbiorników bezodpływowych (szamb)Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb).

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice od dnia 10 kwietnia do 9 maja br.

Regulamin udzielenia dotacji na ten cel oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej

http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/nieczystosci-plynne/nabor-wnioskow/

jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. 225.

Informacja telefoniczna: 748452718 lub 748452165