W Szczawnie Zdroju odbyło się spotkanie konsultacyjne, dotyczące utworzenia korytarzy łączących Aglomerację Wałbrzyską z drogą ekspresową S3. Podczas spotkania przedstawione zostało studium korytarzowe wraz z analizą  i możliwymi wariantami dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie/Sadach Dolnych/ i Kamiennej Górze. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji i analiz dotyczących korytarzy.

Analizowanych jest sześć wariantów inwestycyjnych o różnym przebiegu. Z analiz wynika, że dla większości mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej łącznik prowadzący do Sadów  Dolnych, do węzła "Bolków" przez Stare Bogaczowice byłby najlepszym rozwiązaniem.