Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł.z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 234/1 w m. Cieszów”. Po przetargu została podpisana umowa na roboty budowlane z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „DROG-ZIEM” ze Strzegomia.

W ramach planowanych robót budowlanych projektuje się wykonać: przebudowę i wzmocnienie konstrukcji kamiennej nawierzchni jezdni drogi (betonem asfaltowym) oraz nawierzchni gruntowych: zjazdów i mijanek. Roboty naprawcze nawierzchni konieczne są do wykonania w celu jej wzmocnienia i przywrócenia właściwych parametrów eksploatacyjnych oraz bezpiecznych i użytkowych drogi, odmulenie i oczyszczenie oraz lokalnie odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających korpus drogi.

Planowany termin zakończenia prac: 30.09.2018 r.  Wartość kontraktu:  432 625,22 zł brutto