Mają nowy wóz strażacki!

3 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego wozu pożarniczego dla OSP Stare Bogaczowice. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Starych Bogaczowicach, Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice wspólnie z Jackiem Cichurą Starostą Powiatu Wałbrzyskiego oraz Bogdanem Stochajem Prezesem ZOP OSP, przekazali wóz na ręce reprezentantów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowy wóz to lekki samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy, którego wyposażenie składa się ze sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń, tj. zestaw do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach
i innych miejscach. Wyposażony też jest w rozsiewacz do sorbentu ora z w zestaw do oznakowania terenu skażonego oraz w pompę  szybkiego natarcia. Zamontowany jest też maszt oświetleniowy i wyciągarka. Pojazd będzie systematycznie doposażony w inny sprzęt.

Zakup w kwocie 259 tys. zł.  sfinansowany został przez Gminę Stare Bogaczowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Nadleśnictwo Wałbrzych.

W ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska” kwotę 20 000 zł. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.