Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie likwidacji kotłów stałopalnych w ramach programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”. Wysokość dotacji wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia dzisiejszego tj. 16 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu – zamieszczonym poniżej. Wniosek zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pok. 226 oraz 231 lub telefonicznie 74 845 21 59, 74 845 27 18.  

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE