W Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wójt Czarnego Boru Adam Górecki oraz skarbnik Paweł Twardowski podpisali aneks do umowy zwiększający środki na realizację projektu pt.: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”.

Aneks opiewa na kwotę pól miliona złotych, a projekt dotyczy budowy wieży widokowej na szczycie Trójgarbu, który jest wspólnym dziełem partnerów: Gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwa Wałbrzych.

Gmina ogłosiła trzeci przetarg w partnerskim projekcie „Ekomuzeum wokół Trójgarbu – etap II”. W ramach udostępniania zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca ma powstać wieża na pierwszym z wymienionych szczytów. Zadanie obejmuje budowę punktu widokowego dla turystów oraz zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wieży. Przypomnijmy, że dwa poprzednie postępowania (z października ubiegłego roku i stycznie bieżącego roku) zostały unieważnione. Wartość ofert przekraczała znacznie możliwości finansowe samorządu, który na projekt przeznaczył niespełna milion zł. Teraz dzięki dodatkowym środkom na ten cel realizacja zadania wydaje się być realna. Wieża powinna stanąć do końca roku.

Źródło; walbrzyszek.com