Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się   o pomoc  w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2016/2017.

             Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o niezwłoczne złożenie
w siedzibie Ośrodka podania wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny (wnioski złożone w sierpniu z dokumentacją o dochodzie za lipiec 2017r, wnioski złożone we wrześniu z dokumentacją o dochodzie za sierpień 2017r.)
tj:

1. osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach (kwota brutto, składki  i podatek, kwota netto);

2. osoby bezrobotne – oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP;

3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy;

4. renciści/emeryci – zaświadczenie o świadczeniu  lub aktualna decyzje rentowa/emerytalna;

5. osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie;

6. osoby podejmujące prace dorywcze – oświadczenie o wysokości uzyskania dochodu.

             Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie GOPS w dniach: poniedziałek od godziny 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, środa – czwartek od godz. 7.30 do 15.30, piątek od godz. 7.30  - 14.00.