Gmina Stare Bogaczowice zawarła porozumienie z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie współfinansowania czyszczenia koryta rzeki Strzegomki w Starych Bogaczowicach. W ramach prac zostaną usunięte samosiejki drzew i krzewów oraz wyrównane zostanie koryto rzeki. Do końca listopada zostanie oczyszczony  700 m odcinek  rzeki, od pawilonów do mostu "wałbrzyskiego', co znacznie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie wsi.