W związku z zanieczyszczeniem drogi z Szczawna -Zdroju do Dobromierza przez rozlany olej napędowy pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu do godz. 14.30 prowadzili prace neutralizujące wyciek. Po pracach tych nawierzchnia pokryta jest sypkim piaskiem, który może powodować poślizg pojazdów. Dlatego prosimy o poruszanie się z ograniczoną prędkością i zachowaniem szczególnej ostrożności.