Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie chodnika i utwardzeniu pobocza naprzeciw świetlicy w Starych Bogaczowicach. Przeniesione również zostaną boksy na śmieci.