Trwają prace przy remoncie nawierzchni drogi gminnej w Jabłowie. W przyszłym tygodniu rozpocznie się układanie nawierzchni z kostki betonowej. 

Uporządkowano również skarpę przy boisku, poprzez zasypanie podmokłego terenu.